LIVE AT HEART RISING

Live at Heart Rising är en nationell tävling för dokumentär och beställningsfilm producerad på en eftergymnasial utbildning, högskola eller universitet. Tävlingens syfte är att uppmuntra unga talanger till filmskapande och ge en första hjälp till etablering inom områdena för dokumentär och beställningsfilm. 

 

Tävlingens priser delas ut den 7 september i Örebro under Live at Heart-festivalen. 

I varje tävlingskategori delas ett guld och ett silver ut till de filmer som bäst uppfyller kriterierna för respektive klass. Filmerna kommer bedömas av en jury representerad av filmbranschen och näringslivet – samtliga med professionell erfarenhet från dokumentär och beställningsfilm.

 

Inför prisceremonin kommer även ett urval av tävlingens bidrag visas på en av Sveriges vackraste och äldsta biografer; Bio Roxy i Örebro. 

 

Kategorier

 

Beställningsfilm

 

Produktionen av professionell film för näringsliv, myndigheter och organisationer har aldrig varit större än idag och branschen spelar en viktig roll vid intern och extern kommunikation. Sverige har många produktionsbolag och byråer som håller en mycket hög internationell klass när det gäller att producera beställningsfilm. Det är en tradition Live at Heart vill ta vara på och uppmärksamma genom att lyfta fram kommande generationer filmare inom denna kategori film.

 

För att delta skall filmerna ha en tänkt eller verklig beställare inom näringsliv, myndighet eller organisation.

 

Bifogas specifikt till anmälan av beställningsfilm:

 

  • Förklaring av syftet med filmen
  • Beskrivning av filmens primära målgrupp

 

Dokumentärfilm

 

Det dokumentära uttrycket blir alltmer påtagligt i dagens samhälle i takt med våra tekniska framsteg och idag är det fullt möjligt att spela in, redigera och distribuera din film på olika plattformar så enkelt som via din telefon. Dokumentationen blir alltmer experimentell och ger oss ett spännande spektrum av film att uppleva. Men någonstans inom all teknik och uppfinningsrikedom måste ändå en berättelse ta form. En berättelse som berör och ger oss något att fundera över. Live at Heart vill uppmuntra unga filmskapare att ta tillfället i akt att träna på att uttrycka sig och hitta sina berättelser och dela dem med resten av världen.

 

Bifogas specifikt till anmälan av dokumentärfilm:

 

  • Förklaring av syftet med filmen
  • Beskrivning av filmens primära målgrupp

 

Anmälan

 

Anmälningsperiod: 27 maj - 24 juni

 

Filmerna ska vara producerade under skoltiden eller som ett examensarbete fr.o.m. 2018-01-01 och framåt. 

 

Utbildningen ska ha sitt säte i Sverige för att kvalificera sig för deltagande.

 

Speltiden är maximerad till 10 minuter per tävlingsbidrag.

 

Svenska och engelska versioner accepteras i tävlingen. Filmer som bygger på andra språk bör ha svenska eller engelska undertexter för att kvalificera sig.

 

Bidragen skickas in med Vimeo eller Youtube länk med tillhörande lösenord.

 

Förteckning över teamet bakom filmen ska bifogas i anmälan.

 

Kort sammanfattning av filmen ska bifogas i anmälan

 

Notera att bidragen anmäls gemensamt av student och kursansvarig. 

 

Lista följande kontaktuppgifter hos anmälande parter i anmälan:

 

  • Namn
  • Titel (student, lektor etc.)
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Kurs eller program
  • Lärosäte

 

Anmälan skickas till: martin@liveatheart.se

 

Genom att skicka in en anmälan till tävlingen deklarerar anmälande parter att de läst och förstått villkoren för anmälan och tävlingen. Live at Heart förbehåller sig rätten att visa hela eller delar av alla anmälda bidrag under festivalen och att Live at Heart inte bär ansvar för upphovsrättsliga intrång eller andra krav från tredje part.

 

Ni samtycker också genom att anmäla era bidrag till att Live at Heart får spara kontaktuppgifter i samband med anmälan för att kunna skicka ut relevant information till er som deltagare i tävlingen.

 

Efter deadline för anmälan skickas information ut om festivalen Live at

Heart och prisceremonin den 7 september. Möjlighet kommer också finnas för studenter och kursansvariga att köpa delegatpass till festivalen för reducerat pris.

 

VÄLKOMNA!